top of page

Kada se sretnu...

Kada se sretnu priroda i žena na jednom mjestu, u crno-bijelom svijetu nastaju životni kontrasti... Jedan dan, mnogo pozitivne energije i osmjeha, sreće... Jer ako ne možemo biti srećni šta nam je drugo preostalo?!

Uživajte u svakom trenutku i u fotografijama.

Rea M.

All photos by me

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Pinterest Basic Black
bottom of page