top of page

OUTSIDE THE BOX VIII


OUTSIDE THE BOX je metafora koja znači misliti drugačije ili iz nove perspektive. Često se odnosi na novo ili kreativno razmišljanje. U ovom slučaju predstaviće ciklus fotografija, postova različitih gradova koje sam posjetila u protekloj godini, ali na malo drugačiji način. Ljepotu svakog grada čine ljudi, detalji, ona "skrivena" mjesta, manje poznata turistima. Niste upoznali grad ako se ne izgubite u njemu. Zato, sledeći put kada otputujete, prepustite se čarima mjesta i razmišljajte "OUTSIDE THE BOX" ;) I naravno uživajte u fotografijama ;)


Dubai, Abu Dhabi, OmanComments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Pinterest Basic Black
bottom of page